Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Podstawa działalności

Podstawa działalności

 

§ 1.


Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, zwane dalej „Centrum”, jest państwową jednostką budżetową, podległą Ministrowi Finansów.

§ 2.


1. Siedzibą Centrum jest Warszawa.
2. W ramach struktury organizacyjnej Centrum funkcjonują ośrodki zamiejscowe Centrum z siedzibą w Białobrzegach, Jastrzębiej Górze, Krakowie, Muszynie i Otwocku.

§ 3.


Celem Centrum jest rozwój systemu edukacji zawodowej pracowników i funkcjonariuszy celnych odpowiednio zatrudnionych albo pełniących służbę w Ministerstwie Finansów albo jednostkach podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych w oparciu o założenia ustalane we współpracy z Kierownictwem Ministerstwa Finansów lub kierownikami jednostkach podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych.

§ 4.


1. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje, w imieniu Ministra Finansów, Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Centrum w zakresie realizacji szkoleń w Służbie Celnej sprawuje Szef Służby Celnej.

§ 5.


Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Minister Finansów na wniosek Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów.

§ 6.


1. Pracodawcą, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, jest Centrum.
2. Funkcje pracodawcy w stosunku do pracowników Centrum wykonuje Dyrektor Centrum.

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Podstawa działalności

Data utworzenia

2012-06-01

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

  • [2012-06-22] Edycja dokumentu przez Sławomir Nosowski
  • [2012-06-22] Edycja dokumentu przez Sławomir Nosowski
  • [2012-06-22] Edycja dokumentu przez Sławomir Nosowski
  • [2012-06-22] Utworzenie dokumentu przez Sławomir Nosowski
  • [2012-06-05] Edycja dokumentu przez Admin

Pokaż wszystkie zmiany

Dokument wyświetlono

2956 razy