Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

1. Centrum realizuje zadania szkoleniowe Ministerstwa Finansów oraz jednostek podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych, zapewniając pracownikom i funkcjonariuszom celnym możliwość ciągłego rozwoju zawodowego.
2. Przedmiotem podstawowym działalności Centrum jest rozwój edukacji zawodowej pracowników i funkcjonariuszy celnych odpowiednio zatrudnionych albo pełniących służbę w Ministerstwie Finansów albo jednostkach podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych, a w szczególności:
1) kształcenie, doskonalenie i szkolenie zawodowe, w szczególności z wykorzystaniem nowoczesnych programów, metod i narzędzi dydaktycznych, w tym metody e-Learning;
2) programowanie i organizowanie realizowanych centralnie przedsięwzięć edukacyjnych i szkoleń informatycznych;
3) realizacja resortowego planu dokształcania i doskonalenia zawodowego;
4) kształcenie i doskonalenie kwalifikacji trenerów wewnętrznych;
5) prowadzenie specjalistycznych studiów podyplomowych i innych przedsięwzięć edukacyjnych we współpracy ze szkołami wyższymi;
6) organizowanie, na zlecenie Ministerstwa Finansów, szkoleń z udziałem ekspertów zagranicznych w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej oraz kongresów, konferencji, sympozjów i narad;
7) wydawanie skryptów, podręczników, publikacji naukowych i materiałów szkoleniowych w zakresie prowadzonej działalności edukacyjnej;
8) organizowanie, na zlecenie, sesji egzaminacyjnych;
9) rozpowszechnianie metodyki edukacji dorosłych i zawodowego kształcenia ustawicznego.
3. W ramach pozostałej działalności Centrum realizuje zadania w zakresie:
1) zarządzania nieruchomościami przekazanymi Centrum w trwały zarząd przez organ założycielski oraz gospodarki zasobami materialnymi;
2) zapewnienia bazy szkoleniowej i hotelowo-gastronomicznej dla potrzeb działalności statutowej.

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Przedmiot działalności

Data utworzenia

2012-06-01

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

  • [2012-07-18] Edycja dokumentu przez Sławomir Nosowski
  • [2012-07-18] Edycja dokumentu przez Sławomir Nosowski
  • [2012-07-18] Utworzenie dokumentu przez Sławomir Nosowski
  • [2012-06-01] Utworzenie dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

2369 razy